Waarom groeien sloten, kanalen en grachten helemaal groen van het eendenkroos, maar blijft de stad kaal en grijs?

Het stellen van deze vraag is ook niet gek. Verstening in Nederland is significant: er wordt zelfs geschat dat zo’n 50% van alle tuinen in Nederland betegeld zijn (Naturalis Biodiversity Center, 2019). Maar het effect van verstening op onze levensomgeving wordt vaak onderschat. Zo draagt betegeling bij aan wateroverlast, hittestress (in steden) en het verlies van biodiversiteit. Dit laatste vinden wij vooral belangrijk: het economisch belang van biodiversiteit wordt vaak onderbelicht, terwijl 510 miljard van Nederlands afkomstige investeringen afhankelijk zijn van intacte ecosystemen (DNB, 2019).

Wij dachten “dit moet en kan anders …”

Als eendenkroos al word verwijderd door gemeenten en waterschappen wanneer het overlast veroorzaakt, waarom wordt het dan alleen gecomposteerd of vergist? Als sloten en kanalen helemaal dichtgroeien met kroosdeken door stikstof-overschotten, waarom verwijderen we dan niet het eendenkroos? Zie jij ook mogelijkheden om samen te werken op het gebied van eendenkroos? Neem contact met ons op.

Onze oplossing: De kroostegel

Met Flip the City gieten wij bewustwording van het belang van biodiversiteit & vergroening in de vorm van een fysiek consumentenproduct dat is ontwikkeld uit eendenkroos. Wij denken dat product het verschil kan maken: zo kunnen we Nederlandse steden een nieuwe rol laten spelen op het gebied van biodiversiteit.

🌿 Wat is een kroostegel?

Flip the City maakt kroostegels: biologisch afbreekbare stoeptegels, met dezelfde dimensies (30 x 30 x 4 cm) als normale tegels, met het doel om deze uiteindelijk te kunnen vervangen.

Zoals de naam verklapt, bestaan onze tegels uit kroos, een explosief groeiende waterplant dat steeds vaker overlast vormt door toenemende temperaturen en schadelijk is voor het leven in water. Daarnaast integreren we in onze tegel een mix van speciaal geselecteerde zaden van planten en bloemen die inheemse biodiversiteit promoten.

Alles lokaal doen

Daarnaast is het maken van onze tegels eenvoudig, wat we door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in werk/leerbedrijven willen laten realiseren. Dit vormt ook onze aanpak: lokaal kroostegels ontwikkelen door lokaal te oogsten om uiteindelijk lokaal biodiversiteit te winnen. Naast dat publieke instanties hun steentje bijdragen in de vergroening van steden, denken wij dat bewustwording en kennis over wat écht natuur is grotere obstakels vormen.

🐌Democratisch groen

Met onze kroostegels geven wij iedereen, bedrijf of bewoner, de kans om hun eigen circulair en biodivers stukje groen te groeien in versteende steden. Zo realiseren wij biodiversiteit op een circulaire, duurzame en educatief-verantwoorde manier

Meervoudige verwaardering

Flip the City gelooft niet in producten met enkelzijdige consumptieve waarde. De nieuwe generatie circulaire producten, waaronder onze kroostegel, creëren verschillende waarden voor alle stakeholders in elke fase, van productie tot consumptie.

☔ Wat maakt de kroostegel mogelijk?

Onze kroostegel komt voor uit een ontwerpmethode voor meervoudige waarde creatie. Hieronder volgen een aantal van deze waarden. Als u interesse heeft over onze aanpak of meer wilt weten over deze waarden, kunt u altijd contact met ons opnemen via support@letsflipthecity.nl

🐝 Bevorderen biodiversiteit

Elke stad heeft zijn eigen ecosysteem. Grijs stedelijk gebied trekt vooral stadsduiven, kraaiachtigen en meeuwen. De bio-diverse inheemse bloemen die voortkomen uit de kroostegel trekken vlinders, bijen en andere insecten, die de verspreiding van bio-divers groen verder promoten.

☔ Bevorderen waterafvoer

Door alle grijze verharding krijgt water nauwelijks de kans om in de bodem te zakken. De kroostegel dient als een spons; het regenwater kan worden opgenomen door de bloemen en kan het vrij de bodem infiltreren.

🌡️ Bevorderen hitteafvoer

Grijs stedelijk gebied houdt veel meer warmte vast dan groen landelijk gebieden. Door klimaatverandering neemt de kans op hittegolven toe, iets wat de gezondheid van kwetsbare groepen bedreigt. De bloemen die voortkomen uit de kroostegel kunnen helpen de temperatuur in een stad te verlagen door water te verdampen.

🐟 Bevorderen waterkwaliteit

Een dikke laag eendenkroos verstikt het waterleven en zorgt voor stankoverlast. Op dit moment wordt het eendenkroos bij een bepaalde dekkingsgraad uit het water verwijderd. Wanneer het eendenkroos vaker verwijderd zal worden om als grondstof te dienen voor de kroostegel zal de waterkwaliteit verder verbeteren.

🔁 Bevorderen circulaire economie

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Dit is een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Aangezien de kroostegel is vervaardigd uit een overlastende groene reststroom past het daarmee goed in dit toekomstbeeld

🤝 Bevorderen lokale/sociale economie

Lokaal kan eendenkroos verwijderd worden en lokaal kan dit ook verwerkt worden tot kroostegels. Op dit moment zoeken we mogelijkheden om modulaire productieruimtes op te zetten die sociaal verantwoord en maatschappelijk duurzaam zijn (e.g. sociale werkplekken). Deze aanpak maakt de kroostegel een echt lokaal en sociaal product.

📗 Leren over biodiversiteit

Wist je dat Komkommerkruid plaagdieren weghoudt bij omringende planten, heel veel bijen en vlinders aantrekt, maar ook boordevol vitamine C zit en geschikt is voor consumptie? Met onze kroostegels willen we kennis over biodiversiteit toegangelijker, maar ook leuker maken door dit in onze gebruikerservaring te gieten.

🌳 Koolstofvastlegging

Investeer in de bodem koolstofbalans. Onder de juiste omstandigheden kan eendenkroos bijna 100x zoveel koolstofdioxide per opslaan (per dag!) in vergelijking met wat een natuurlijk bos kan in hetzelfde oppervlakte (acre/day).

🚜 Lokalere nutrientenkringloop

De huidige stikstofdepositie (ha/j) bedraagt zo'n 21 kg stikstof, waar de gunstige waarde zo'n 14 kg bedraagt (WUR). Door overmatig eendenkroos te verwijderen uit de natuur, dragen we positief bij aan het verminderen van de stikstofdepositie. Eendenkroos is daarin een zeer efficiënte filter. Het kan per hectare 1.500 kg stikstof opnemen en zo verwijderen!

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Instagram icon
Email icon
LinkedIn icon

© 2020  Flip-The-City