Onze innovatie

Onze kroostegel biedt veel mogelijkheden voor interessante samenwerkingen. Het toepassen van de kroostegel sluit namelijk goed aan op de volgende doelen binnen het klimaat-adaptieve, duurzame en reststroomherwaardering beleid van bedrijven, de publieke sector en overheidelijke instanties. Als u interesse heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via support@letsflipthecity.nl

🐝Bevorderen biodiversiteit

Elke stad heeft zijn eigen ecosysteem. Grijs stedelijk gebied trekt vooral stadsduiven, kraaiachtigen en meeuwen. De bio-diverse inheemse bloemen die voortkomen uit de kroostegel trekken vlinders, bijen en andere insecten, die de verspreiding van bio-divers groen verder promoten.

☔Bevorderen waterafvoer

Door alle grijze verharding krijgt water nauwelijks de kans om in de bodem te zakken. De kroostegel dient als een spons; het regenwater kan worden opgenomen door de bloemen en kan het vrij de bodem infiltreren.

♨️Bevorderen hitteafvoer

Grijs stedelijk gebied houdt veel meer warmte vast dan groen landelijk gebieden. Door klimaatverandering neemt de kans op hittegolven toe, iets wat de gezondheid van kwetsbare groepen bedreigt. De bloemen die voortkomen uit de kroostegel kunnen helpen de temperatuur in een stad te verlagen door water te verdampen.

🐟Bevorderen waterkwaliteit

Een dikke laag eendenkroos verstikt het waterleven en zorgt voor stankoverlast. Op dit moment wordt het eendenkroos bij een bepaalde dekkingsgraad uit het water verwijderd. Wanneer het eendenkroos vaker verwijderd zal worden om als grondstof te dienen voor de kroostegel zal de waterkwaliteit verder verbeteren.

🔁Bevorderen ‘circulaire economie’

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Dit is een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Aangezien de kroostegel is vervaardigd uit een overlastende groene reststroom past het daarmee goed in dit toekomstbeeld

🔬Bevorderen lokale/sociale economie

Het eendenkroos wordt verwijderd uit waterwegen binnen de gemeente, verwerkt tot een tegel in een sociale werkplek binnen de gemeente en geïmplementeerd binnen de gemeente. Deze aanpak maakt de kroostegel een echt lokaal en sociaal product.

Hoe is de Kroostegel tot stand gekomen?

1. Uitdaging: Wild ‘'Kroos’

Eendenkroos is een soort kleine waterplant die boven op de waterlaag groeit, in nutriënt-rijk en stilstaand water. Onder optimale omstandigheden groeit de plant exponentieel, wat betekent dat ze in slechts drie dagen het dubbele oppervlak kan bedekken. Een enorme laag eendenkroos kan problemen opleveren voor de waterkwaliteit en het waterleven, aangezien er geen zonlicht en zuurstof in het water terecht kunnen komen. Wanneer dit gebeurt, stikt het waterleven en begint het kroos te rotten, waardoor een nare geur ontstaat.

“Wild eendenkroos is geen afval, maar een waardevol product”

2. Wat wordt er nu gedaan?

Momenteel wordt eendenkroos alleen door aannemers verwijderd wanneer het begint te rotten en overlast veroorzaakt voor de omgeving; specifiek wanneer de dekking van de waterweg meer dan 75% bedraagt ​​of wanneer het eendenkroos de waterwegen blokkeert.

Dit verwijderde eendenkroos wordt vervolgens naar een composteer-installatie getransporteerd. Dit afvalmateriaal heeft echter een groot potentieel om omgezet te worden in een hoogwaardige toepassing.

Dit kan bereikt worden door een circulair product te creëren dat niet alleen gebruik maakt van deze gemeentelijke afvalstroom maar ook voldoet aan de huidige duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid, gemeenten en burgers

"Het kroos bevat veel voedingsstoffen zoals eiwitten, stikstof en fosfor."

Wat ons betreft, is het antwoord een tegel die is gemaakt van 100% ‘wild’ eendenkroos dat op openbare waterwegen wordt aangetroffen. Aan de tegel worden bloemzaden toegevoegd, die de groei van een bio-diverse meerjarige bloemenmix en andere planten mogelijk moeten maken. Deze ‘kroostegels’ vervangen reguliere betontegels naast gebouwen, bomen en in (privé) tuinen. Dit draagt ​​bij aan de doelstellingen van gemeenten, grote organisatie, bewoners en lokale spelers om de stad te vergroenen via ‘Tegel eruit, groen erin’ - campagnes

3. Hoe werkt onze tegel?

Het eendenkroos bevat een hoog gehalte aan voedingsstoffen zoals eiwitten, stikstof en fosfor. Dit zorgt voor een voedzame kweekbodem voor de bloemen tijdens de eerste groeifase. Voordat de bloemen beginnen te groeien, houdt de tegel water vast om optimale omstandigheden te creëren voor het ontkiemen van de zaden.

Onder gewone betonnen tegels ligt een laag zand en net daaronder is vruchtbare grond aanwezig. Na een bepaalde tijd zullen de bloemen die in de ‘kroostegel’ groeien, wortel schieten in deze vruchtbare grond.

Tijdens de groeifase van de planten zal de tegel langzaam ontleden en zijn voedingsstoffen vrijgeven. Binnen een paar maanden zal de ‘Kroostegel’ grotendeels in zijn omgeving zijn opgelost en zal het zorgen voor prachtige en bio-diverse perken per jaar.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Created with
Mailchimp Freddie Badge
Instagram icon
Email icon
LinkedIn icon

© 2020  Flip-The-City